Ceník služeb

 

Základní služby

Půjčování knih a časopisů                                                      zdarma

Přístup na internet                                                                 zdarma

  

Manipulační poplatek spojený s registrací

Registrační poplatek – děti, studenti, důchodci                        20,- Kč/rok

Registrační poplatek – dospělí                                               40,- Kč/rok

 

Poplatky z prodlení – upomínky

Po uplynutí výpůjční lhůty 8 týdnů – poplatek                          5,- Kč

1. upomínka – po uplynutí dalších dvou týdnů –poplatek          20,- Kč

2. upomínka – po uplynutí dalších dvou týdnů – poplatek         30,- Kč

3. upomínka – po uplynutí dalšího týdne – poplatek                70,- Kč

    upomínací dopis